Правила на играта

Участие

За участие в игра се допускат навършили 16 години, психически и физически здрави лица. За лица между 16 и 18 години е необходима декларация подписана от родител, която можете да свалите от тук. Забранява се участието в игра на лица под въздействието на наркотични вещества или такива употребили алкохол. Забранява се консумирането на алкохолни напитки и опиатни или стимулиращи средства на територията на терена.

Защитна екипировка

Защитни очила

Носенето на защитни очила е задължително по време на всички игри, през цялото време, от началото на събитието, до напускане на терена. Предпазните очила трябва да покриват стандарт за издържане на проектил над 3 джаула. Всеки участник носи отговорност за собствените си очила, но при съмнение за тяхната годност, те биват прострелвани.

ЗАБРАНЯВА се свалянето на очилата по време на игра!

ЗАБРАНЯВА се използването на мрежести предпазни средства за очите!

Правила за стрелба

Сляпа стрелба

Стрелецът винаги трябва да вижда целта, към която стреля. В случай, че играчът не вижда посоката, в която сочи цевта и неговата цел, това се счита за сляпа стрелба („либерийска”) и е абсолютно забранено. Забранява се репликата да се провира през дупки и цепнатини по-малки от една педя или да се подава зад ъгъл без видимост.

Ограничение при стрелба

 1. „Безопасна” зона – Разполагаме с различни зони, една от които е зона за подготовка за хора със собствена екипировка, в която стрелбата извън игра е позволена. В останалата част от „безопасната” зона стелбата е абсолютно забранена.
  Прострелването на реплики на паркинга е забранено.
 2. Преди, между и след игри – Стрелбата в тези периоди е забранена, поради повишения риск от струпване на много хора на малки площи.
 3. По време на игра - Всеки играч има право да изстрелва неограничен брой сачми. Безразборната стрелба в базите е забранена.

Тип на стрелба

На територията на Airsoft Sofia Field се играе само на полуавтоматична стрелба (semi-automatic). Абсолютно се забранява автоматична стрелба.

Стрелба в главата

Главата е последна цел за всеки един играч. При видимост на цяло тяло, всеки играч е задължен да се цели в тялото на противника. При липса на друга открита част на тялото освен главата, играчът има право умишлено да се цели в нея.

Реплики, собственост на Airsoft Sofia Field

Репликите, които даваме под наем са безопасни за стреляне без ограничена дистанция. Те са замерени на 1-1.2J (до 110м/с).

Собствени реплики

В игра се допускат само реплики, одобрени и замерени от екипа на Airsoft Sofia Field. За хора, използващи собствени реплики, налагаме следните правила:

 • До 1.2 J- без минимална дистанция;
 • От 1.2 J до 1.7 J - 10 метра минимална дистанция;
 • Полуавтоматични реплики над 1.7 J няма да бъдат допуснати до игра.
 • Болтови снайпери до 2.7 J - 25 метра минимална дистанция.
 • Реплики на пистолети до 1.2 J – без минимална дистанция.

Мъртвите не говорят

Участниците извън игра (ударени и „кървящи”) нямат право да подават вербални или визуални знаци (информация) към играчите в игра.

Същите правила се отнасят за участниците, комуникиращи чрез радиостанции.

Саморазправа

Саморазправата от всякакъв характер е абсолютно забранена. При проблем сте задължени да се обърнете към съдия.

Физически контакт

Всеки нежелан или неоправдан физически контакт, като например захват, сграбчване или задържане за дрехи или реплика/екипировка на друг играч, е забранен. При проблем сте задължени да се обърнете към съдия.

Правила за муниции

За еърсофт репликите се използват 6мм пластмасови топчета с различна тежест. Мунициите, които предоставяме с екипировката и репликата от Airsoft Sofia Field, са с тегло 0,25гр. На територията на Airsoft Sofia Field се допускат топчета с тегло най-много 0,30гр. за карабини и реплики на пистолети. Допустимото тегло на топчетата за болтовите снайпери е 0,45гр.

Абсолютно забранено е стрелянето с метални, стъклени или други топчета, различни от пластмасови.

Презареждането е позволено само в базите (пълнители, гранати, Green Gas, CO2).

Гранати, пиротехника и специални устройства

Използването на пиротехнически средства е забранено, освен ако не е предварително одобрено от екипа на Airsoft Sofia Field.

Одобрени гранати от този клас са: “Dominator” и “Tectonic Innovations”.

За употреба са разрешени мини, разтяжки и звукови гранати с Green Gas или СO2, както и пружинни мини тип “Claymore”.

Не допускаме спрингови и дъми гранати.

Гранатите се презареждат само и единствено в базите и могат да бъдат използвани веднъж на излизане от мъртвилото. Това правило важи и за 8-зарядните гранати на Tectonic Innovations.

Гили

Разрешено е носенето на гили или други елементи, наподобяващи гили, от всички участници. Носенето на гили НЕ променя правилата за поставянето на отличителната лента на отбора. Тя се слага високо горе на ръката, както при останалите участници.

СТОП ИГРА

Всеки играч има право да спре играта за всички участници при следните 3 ситуации:

 1. Физическо нараняване или здравословен проблем – Ако някой от играчите се нарани или изпитва здравословен проблем и има нужда от помощ;
 2. Проблем със защитните очила – Ако някой от играчите е без очила, без значение от ситуацията;
 3. Полиция – Ако полиция бъде забелязана на терена.

При всяка една от тези ситуации играта се спира за всички участници чрез вербален сигнал – СТОП ИГРА. Всеки, който чуе този сигнал, е задължен да го повтори, за да може всеки играч да разбере, че играта е спряна. В тази ситуация всички остават статични на своята позиция и изчакват сигнал за подновяване на играта от съдиите.

При ситуация, включваща полиция, репликите се оставят на земята и се правят 2 крачки встрани от тях.

Правилата за игра са съгласувани с тези на ЕЪРСОФТ БЪЛГАРИЯ и екипа на ЕЪРСОФТ СОФИЯ.