Какво е еърсофт?

Еърсофт е динамична симулация базирана на военни и полицейски действия в среда на максимален реализъм!


Начало

Началото на симулативните игри и еърсофт оръжията е поставено през 1970 г. в Япония. След края на Втората световна война в страната на изгряващото слънце използването на огнестрелни оръжия е било позволено само за отбраната и сигурността на държавата. Пълната забрана и тежките последствия за притежание и употреба кара японците да създадат оръжия, които са точно копие на истинските по размер и външен вид.

Еърсофт симулацията до такава степен се доближава до реалните военни действия, че дори САЩ и Германия започват да използват репликите за тренировка и подготовка на военните и полицейските си части. Постепенно еърсофтът се развива като спортно хоби по цял свят и така през 2003 достига и в България.

С голямо разнообразие от сценарии играчите могат да попаднат в различни симулационни ситуации. От “прочистване“ и превземане на сгради или така нареченият “бой в градски условия“, бой в открити местности до попадане и организиране на засади в различни ситуации.


Какво е Еърсофт?

Този вид спорт е познат на света с няколко имена: Еърсофт (Airsoft), Страйкбол (Strikeball), Софт Еър (Soft Air).

Името „страйкбол-airsoft" е измислено от руски играчи и буквално преведено от английски означава "удар с топче", поради проблемите с изговарянето и двусмислието на оригиналната английска дума "airsoft", която означава „мек въздух“ или "мека пневматика". В България се използват и трите му наименования.


Реплики

Оръжията за еърсофт са реплики на истински оръжия, но типът им на работа е различен.

Еърсофт репликите са три вида –електрически, газови и механични.

Най-разпространените реплики на оръжия, които се използват в игра са електро-пневматични. Те са задвижвани от електрически мотор и акумулаторна батерия, в които е разположен механизъм от зъбни колела, бутало и цилиндър. В цилиндъра се компресира въздух от буталото и при връщането му се изстрелва пластмасови топчета с диаметър 6 мм (BB).

Най-реалистичните реплики, които имат скорострелност точно както на бойните еквиваленти са газовите еърсофт реплики. Те изстрелват пластмасовите топчета с помощта на газ под налягане, който се зарежда през дюза в пълнителя или в самата реплика. При възпроизвеждане на изстрела не се получава възпламеняване, а само изпускане на газ. Газът, който се ползва, е пропан със силиконова смазка.

Механичните (спрингови) реплики се задвижват „ръчно“. В повечето случаи това са пушки тип помпа, болтови снайпери и пистолети. За натягане на пружината се използва бутафорна затворена задръжка. След всеки изстрел репликата трябва да се зареди отново.


Дискомфорт?

При следване на инструкциите за безопасност и правилно изпълнение на правилата на играта, при удар дискомфорта, който може да усетите варира от усещане за ощипване до поносима болка. Факторите, които могат да повлияят са два - разстояние и вид реплика.

Репликите изстрелват сачми, които са пластмасови топчета с диаметър 6 мм (BB). Теглото на сачмите е около 0,20 грама, като може да варира от 0,12 при репликите на пистолетите до 0,50 гр при репликите на снайперите. Еърсофт репликите не могат да стрелят с друго, освен предназначените за тях топчета.

Скоростта на изстреляния поректил е около 90 м/с. И тя може да варира за репликите на пистолет от 40 м/с до 130 м/с, а за репликите на снайпери и до 180 м/с. Ефективната далекобойност на пистолетите е до около 30 м, а на снайперите — над 80 м. Дулната енергия обикновено е около 1 J.


Екипировка

Уникалността на играта се допълва от автентичната военна и полицейска екипировка. Няма строго определена екипировка, играчите във всеки отбор могат сами да изберат дали искат да приличат на български, американски или афганистански войници.

Ние от Airsoft Sofia Field предлагаме тактическо бойно снаряжение: каски, шапки, тактически жилетки, очила и предпазни маски за лице.